Tuesday, 23 January 2018 , 18:53:34

  • სა. რუკა
  • კონტაქტი

კითხვა-პასუხი

rogor shevacherot tmis cvena ??
უნდა მიმართოთ ტრიქოლოგს, რომელიც დაგინიშნავთ შესაბამის მკურნალობას.ჩვენთან ტრიქოლოგის კონსულტაციის ღირებულებაა 50 ლარი. კონსულტაციაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 230 00 30.
daaxlovebit radajdeba ori asantiskolofis fartobis shevseba safetqlebtan ?
დაახლოებით 1500 ლარი.
dgeshi daaxlovebit norma ramdenia tmis cvenis.da rogor iqneba cvena zogs xom txeli tma aq da zogs sqeli? norma rogor aris amshemtxvevashi?shemodgomit adamians ufro meti tma scvia vidre ise?
ფიზიოლოგიურად ნორმალურად ითვლება დღეში 100 ღერამდე თმის ჩამოვარდნა. შემოდგომაზე და გაზაფხულზე თმის ცვენა იმატებს.
Gogo var 37clis zalian txeli tma maq rogorc raodenobrivad ise tmis geris sisqit.daaxlovebit es bolo periodia cvena momemata zustad arvici magram daaxlovebit 60geramde dgeshi.es sheizleba aset txel tmazec normaluri ikos?exla sezonia Ari's tu raxdeba iqneb rame mitxrat ra xdeba?zalian meshinia uaresad at gamitxeldes.didi madloba
დღეში 100 ღერამდე ცვენა ნორმალურად ითვლება, ჩაიტარეთ მეზოთერაპიის კურსი, ან შეიძინეთ ლაზერული ქუდი(შეგიძლაით ისარგებლოთ განვადებით)
http://www.hairline.ge/lazerotherapy
Gamarjobat icit ra mainteresebs gogo var mtel tavze maqvs tma.adgili araris motitvlebuli rom ikos.magram maqvs zalian txeli tma.imdenad txeli rom tavis qala michans.sheizleba is tma rac maqvs ardamcvivdes da saertod argavmelotde?panikurad meshinia simelotis.
აუცილებლად მიმართეთ ტრიქოლოგს, ტრიქოლოგთან კონსულტაციის ღირებულებაა 50 ლარი. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 230 00 30. 5 93 623262.
გამარჯობა, 2 წლის წინ გადავინერგე თმა ნაკერიანი მეთოდით 1500 გრაფტი. ისევ შემიძლია გადავინერგო ამდენივე გრაფტი ისევ ნაკერიანი მეთოდით? იძლევა ამის საშუალებას სადონორო არეა?
სადონორო არე ნამდვილად მოგცემთ იმის საშუალებას რომ ამოვიღოთ 1500 ლარი, თუმცა რომელი მეთოდით უნდა ვნახოთ ხილულ კონსულტაციაზე, ანუ ექიმმა უნდა დაათვალიეროს სადონორო ზონა.
გამარჯობათ ზაფხულში გავიკეთე მეზო და პლაზმოთერაპია.შედარებით მომემატა თმა.წამოვიდა პატარა ღერები.ახლა ამდენი თვის შემდეგ ის პატარა ღერების ვარდნას ვერ ვხედავ.მაგრამ გრძელი ღერების ცვენა აშკარად მომემატა თან ამ ღერებს ბოლოში თეთრი ძირები აქ.ისედაც ძალიან თხელი თმა მაქ.სისქითაც და რაოდენობითაც და ეს ცვენა შეიძლება ნორმალურიც იყოს და არიყოს პრობლემა და ამოვიდეს?
100 ღერამდე თმის ცვენა დღეში ნორმალურად ითვლება. თუ ამაზე მეტი გცვივათ, მიმართეთ ტრიქოლოგს.ჩვენატნ ჩასაწერად დაგვიკავსირდით 230 00 30. 5 93 623262
Mezoterapias an plazmoliptings ra gverditi movlenebi sheizleba rom axldes?
მეზოთერაპიის გვერდითი მოვლენა შეიძლება იყოს ალერგიული რეაქცია, პლაზმოლიტინგს პრაქტიკულად არ აქვს.
გამარჯობა მაინტერესებს რა ღირს კონსულტაცია თმა მცვივა იმაზე მეტი ვიდრე საჭიროა.
ტრიქოლოგთან კონსულტაციის ღირებულებაა 50 ლარი, ცასაწერად დაგვიკავშირდით 230 00 30, 5 93 623262.ვაიბერიც და ვოტსაპიც იგივე ნომერზე 5 93 623262
გამარჯობა მაინტერესებს რა ღირს კონსულტაცია თმა მცვივა იმაზე მეტი ვიდრე საჭიროა.
ტრიქოლოგთან კონსულტაციის ღირებულებაა 50 ლარი, ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 230 00 30, 5 93 623262.ვაიბერიც და ვოტსაპიც იგივე ნომერზე 5 93 623262
gamarjobat ra girs tqventan lazeruli shlemi da ganvadebis shemtxvevashi tveshi ramdenis gadaxda momiwevs ?
ლაზერული ქუდის ღირებულებაა 1500 ლარი, შეგიძლიათ ისარგებლოთ ერთწლიანი უპროცენტო განვადებით.
gamarjobat daaxlovebit weliwadnaxevaria minoxids vxmarob da maindamainc arvar kmayofili ,mainteresebs tqventan rom lazeruli shlemi shevidzino da minoxidan shlemis moxmarebaze gadavide cvenas xomar gamoiwvevs minoxids ro agar gamoviyeneb?
შეგიძლიათ გადახვიდეთ ლაზერულ ქუდზე.
tmis gadanergva ganvadebit ro gaviketo da fasdakleba daemtxves movxvdebi mainc fasdaklebashi tu mxolod ertianad gadaxdis shemtxvevashi moqmedebs fasdakleba?
საახალწლო ფასდაკლების დროს, თუ გრაფტების დიდი რაოდენობაა გადასანერგი, შესაძლებელია განვადების გაკეთებაც.
გამარჯობა.დავიწყე minox 5 ის გამოყენება თვენახევრის წინ.მერე ინტერნეტით მოვიძიე,არ შეიძლება გამოიყენოს იმან,ვისაც თირკმელზე ქონდაო პრობლემა.მე თირკმელში 11მმ კენჭი მქონდა და დამიშალეს სხივებით.მაინტერესებს ემთვის თუა სარისკო minox გამოყენება?
შეგიძლიათ განაგრძოთ გამოყენება.
mtel tavze rom vakvirdebi sxvadasxva sisqis tma maqvs.zogi cota msxvili geria zogi kide cvrili. ese sheizleba rom ikos?gaachnia tma tavis romel nacilzea tu aucileblad tavis kvela nacilze geris sisqe erti da igive unda ikos?zalian sisuleles xom arvkitxulob?zalian maintereebs radgan ashkarad vgrzob gerebis sisqes shoris gansxvavebas.
შესაძლებელია იყოს განსხვავება თავის სხვადასხვა ნაწილზე , ეს გამოხატულია ანდროგენული თმის ცვენის დროს. თხემზე და გვირგვინზე თმა შეთხელებულია სტრუქტურულად.უნდა მიმართოთ ტრიქოლიგს, კონსულტაციაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 230 00 30, 5 93 62 32 62.
minoxids vxmarob ukve welze meti drogavida (tavis winanawilze visvam radgan ukan gvirgvinze armcviva ) da gvirgvinis mxares ufro izdeba vidre wina nawillshi , albat arshvelis es minoxi tu raaris vergavige , rogormoviqce xomvermirchevt rames
მობრძანდით კონსულტაციაზე, მხოლოდ მინოქსი შეიძლება არ არის საკმარისი.
gamarjobat sami celia maqvs tmis cvena xshirad gisvavt xolme kitxvebs da albad mixvdebit rom isev me var.gavikete uamravi mkurnaloba vitaminebidan dackebuli mezo da plazmoterapiit damtavrebuli.maqvs sashineli nevrozi da am tmaze dardit kidev sul var dazabuli sul ganvicdi meshinia rom argavmelotde var 36 clis gogo.mezo da plazmoterapiebis shemdeg meubneboda eqimi rom gvirgvinze da txemze chans shavi certilebi tma modiso.martlac tma camovida da gvirgvinze da txemze tma ashkarad gaxshirda.axla es ori sami tvea zalian gamitxelda gverdebi.am ori tvis manzilze ufulobis gamo vegar cavedi eqimtan. da iqneb tqven shezlot chemi daxmareba.gverdebze is shavi certilebi ar chans rasac eqimi meubneboda xolme txemze gaq da tma modiso.sheizleba jer adre ikos da es certilebi gachndes?araferi certili archans da shesazlebelia aqac cota mainc shexshirdes tma?am dros gverdebzec miketebda eqimi mezos da plazmos.tumca gverdebze ufro gvian damecko zalian gatxeleba vidre gvirgvinze da txemze da tan am bolo drob aq shedarebit gamixshirda.tqveni azrit sheizleba gverdebzec ikos cota sashveli?
გვერდებზე, საფეთქლებთან თმა ისედაც, ფიზიოლოგიურად უფრო თხელია, ვიდრე გვირგვინზე და თხემზე.თქვენ უბრალოდ განაგრძეთ დანიშნული მკურნალობა.
gamarjoba, gadanergvidan erti tslis shemdeg jer kidev ar amomsvlia srulyofilad gadanergili tmebi, ese xdeba xolme ?
დაგვიანებული ამოსვლა შესაძლებელია, თუმცა თუ შეძლებთ მობრძანდით კლინიკაში, რომ დავადგინოთ რატომ იგვიანებს თმა ამოსვლას.
gamarjobat mqonda tmis cvena titqmis sami celi vmkurnalobdi gvirgvinze da txemze bevrad gamixshirda tma samagierod zalian txlad maqvs kurebs magla da gverdebze.radgan magla gamixshirda sheizleba gverdebzec gamixshirdes cota mainc?radgan cota amosulebsac vxedav.torem ukan rom vicev mag dros xom zalian iceva tma da cudad maq da isedac gverdebze gashlilzec zalian cudad maq.
განაგრძეთ მკურნალობა, თუ თხემზე მიიღეთ შედეგი, ყურებს ზემოთაც უნდა გახშირდეს, თუმცა აქვე აღვნიშნავ ,რომ ფიზიოლოგიურად საფეთქლებთან თმა თხელია.
ratom aris rom magalitad 55 clis qals bevrad txeli tma aqvs vidre me 35 clisas magram ma ufro aretkoba iseti txeli rogorc me?imito xom ara mas titqmis sul chagara aqvs da chagara ufro xom arsqeldeba vidre ise tma?radgan titqos me ufro xshiri maqvs ase ki mec txeli tma maqvs magram im adamiantan shedarebit sqeli maqvs magram me ufro cudad metkoba es risi brali sheizleba ikos?
თმის გათხელება უფრო მეტად შესამჩნევია კონტრასტული ფერების დროს, ანუ შავი თმა და თეთრი კანი, ამიტომ გაიღიავეთ თმა, ან გამოიყენეთ თმის ბუსუსი. შეგიძლიათ გაიკეთოთ ტრიქოპიგმენტაცია.
http://www.hairline.ge/trichopigmentacia