Sunday, 25 August 2019 , 17:28:52

 • სა. რუკა
 • კონტაქტი

FUE პროცედურა-თმის გადანერგვის უნაკერო მეთოდი

უნაკერო მეთოდის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ თმის ფოლიკულების ამოღება, მათ შორის მიკროგრაფტების, ხდება კანის გაკვეთის გარეშე, სპეციალური მინიატურული ინსტრუმენტის საშუალებით ოპტიკური ხელსაწყოს კონტროლის ქვეშ. ამ მეთოდს ავტორმა-დოქტორმა როსმანმა (W.RASSMAN)  უწოდა "Follicular Unit Extraction" რაც თარგმანში ნიშნავს "ფოლიკულური გაერთიანებების ექსტრაქციას".  დღეისათვის მას სხვანაირადაც უწოდებენ: უნაკერო, არაოპერაციული და ა.შ. ეს მეთოდი შეიქმნა მცირე მოცულობის გადანერგვებისთვის (წარბების, წამწამების, ულვაშების გადანერგვისთვის, მცირე ზომის ნაწიბურებში და ალოპეციის დაწყებით სტადიებში თმის გადანერგვისთვის). შემდგომში თმის ტრანსპლანტაციის მეთოდებისა და ტექნიკის დახვეწამ, ქირურგიული ინსტრუმენტების სრულყოფამ და ახალი აპარატურის შექმნამ შესაძლებელი გახადა FUE მეთოდით მაშტაბური გადანერგვების შესრულება (3000 და მეტი გრაფტის გადანერგვა ერთ დღეში).

STRIP მეთოდის გამოყენების დროს ამოღებული სადონორო ზონარიდან გრაფტების დამზადება ხდება გამოცდილი ასისტენტების მიერ სტერეოსკოპული მიკროსკოპების ქვეშ (8-12 ჯერადი გადიდებით), რაც თავის მხრივ გამორიცხავს თმის ფოლიკულების დაზიანებას. "უნაკერო" მეთოდის დროს კი სადონორო არიდან გრაფტების ამოღება ხდება აპარატით (მბრუნავი, მჭრელი ცილინდრი 0,6-1მმ-მდე დიამეტრის) ან ამოიღება ხელით პინცეტის საშუალებით-წინასწარ  გრაფტის ირგვლივ წრიული განაკვეთის გაკეთების შემდეგ. ასეთ პირობებში კი ფოლიკულების დაზიანების ალბათობა მატულობს.

  იმის მტკიცება, რომ FUE მეთოდს უპირატესობა მივანიჭოთ მხოლოდ იმიტომ, რომ კეფის არეში არ რჩება ნაწიბური ერთობ სადავო საკითხია. თუ გავითვალისწინებთ ჭრილობის შეხორცების პირობებს, სათანადოდ გამოვთვლით ამოსაკვეთი ზოლის ზომებს და მაღალპროფესიონალურად, ტრიხოფიტური ნაკერით გავაკეთებთ სადონორო არის პლასტიკას, ნაწიბური ჩამოყალიბდება ძალზედ წვრილი და ნაზი, თითქმის შეუმჩნეველი მოკლე ვარცხნილობის შემთხვევაშიც კი.

ქვემოთ გთავაზობთ FUE და STRIP მეთოდების უპირატესობებს და ნაკლს:

 1. FUE-ს დროს კეფის არედან ერთი პროცედურის განმავლობაში შესაძლებელია 3000 გრაფტის ამოღება, დიდი ხარისხის სიმელოტის დროს კარგი კოსმეტიკური ეფექტის მისაღწევად საჭიროა განმეორებითი პროცედურები. STRIP მეთოდის დროს ერთი პროცედურის ფარგლებში კარგი სადონორო სიხშირის პირობებში შესაძლებელია 5000-ზე მეტი გრაფტის გადანერგვა, რაც დიდი ხარისხის სიმელოტის შემთხვევაშიც კი ხშირად საკმარისია კარგი კოსმეტიკური ეფექტის მისაღწევად.
 2. FUE მეთოდის დროს აუცილებელია თმის გადაპარსვა კეფისა და საფეთქლის არეებში. მხოლოდ 500 გრაფტამდე გადანერგვის შემთხვევაში საკმარისია კეფის არეში ვიწრო ზოლად თმის გაპარსვა, რომელიც შეიძლება დაიფაროს თმით. STRIP-მეთოდის დროს თმის მთლიანად გადაპარსვა კეფის არეში არაა საჭირო. ნაკერი კეფაზე იფარება თმით და არ არის შესამჩნევი ოპერაციის დამთავრებისთანავე.
 3. FUE-ს დროს რეაბილიტაციის პერიოდი ხანგრძლივია, სამსახურში გასვლა შესაძლებელია 7-10 დღის შემდეგ, როცა შეხორცდება და შეინიღბება თმებით მრავალრიცხოვანი წვრილი, 0.8მმ- მდე ზომის მრგვალი ჭრილობები კეფისა და საფეთქლის არეებში. STRIP მეთოდის დროს რეაბილიტაციის პერიოდი ხანმოკლეა, სამსახორში გასვლა შესაძლებელია მეორე დღესვე.
 4. FUE -ს დროს ოპერაციის ხანგრძლივობა 4-10 საათია. STRIP მეთოდის დროს ოპერაციის ხანგრძლივობა 2-5 საათია, გადასანერგი გრაფტების რაოდენობიდან გამომდინარე.
 5. FUE-ს დროს გრაფტების ექსტრაქცია-ამოღება ხდება აპარატით (მბრუნავი ცილინდრი 0,8-1მმ-მდე დიამეტრის) ან ამოიღება  პინცეტით ფოლიკულური გაერთიანების ირგვლივ დერმის ცილინდრული გაკვეთის შემდეგ. რის გამოც ფოლიკულების დაზიანების ალბათობა მატულობს. STRIP დროს გრაფტების პრეპარირება ხდება გამოცდილი ასისტენტების მიერ სტერეოსკოპული მიკროსკოპების ქვეშ, ამოკვეთილი სადონორო ზონარიდან, რის გამოც ფოლიკულების დაზიანებას ადგილი თითქმის არა აქვს.
 6. FUE-ს დროს გადანერგილი გრაფტების გაზრდადობაა 95-98%. STRIP დროს გაზრდადობა 98-100%-ია.
 7. FUE-ს დროს ოპერაციის ღირებულება 2-ჯერ მეტია STRIP-თან შედარებით.
 8. FUE-ს დროს ნაკერის დადების აუცილებლობა არაა. STRIP-ს დროს კი კეფის არეში ედება ნაკერი.
 9. FUE-ს დროს კეფის არეში არ რჩება ხაზოვანი ნაწიბური, მაგრამ კანის ტიპიდან გამომდინარე გამორიცხული არაა გადაპარსული თავის შემთხვევაში შესამჩნევი იყოს პატარა ზომის 0,8მმ-მდე წერტილოვანი დიამეტრის ნაწიბურები. STRIP-ის დროს კი კეფის არეში მუდმივად რჩება ხაზოვანი წვრილი, ნაზი ნაწიბური, რომელიც ასევე შეუმჩნეველია მოკლე ვარცხნილობის შემთხვევაში, მაგრამ 0-ზე გადაპარსვის შემთხვევაში კი შესამჩნევი იქნება.
 10. FUE-ს დროს სადონოროდ გამოიყენება თმა არა მარტო კეფის და საფეთქლის არეებიდან, არამედ-მკერდიდან, ზურგიდან, მხრებიდან და სხეულის ნებისმიერი თმიანი არიდან.  STRIP მეთოდით გადანერგვის დროს ვიყენებთ მხოლოდ კეფის და საფეთქლის არეების თმას. 
 11. FUE მეთოდი შესაძლებელია STRIP მეთოდის დამატებადაც გამოვიყენოთ მეგასესიების დროს (5000 და მეტი გრაფტის გადანერგვები)  კეფაზე არსებული ნაკერის მიმდებარე არეებიდან, მის ზევით და ქვევით, და ამით ვუზრუნველყოთ საკმარისი რაოდენობის გრაფტების გადანერგვა დიდი ხარისხის ალოპეციის და სადონორო არეში კანის დაბალი მობილობის დროსაც კი.